vrijdag 21 september 2018

Hallo,

We vierden de verjaardag van Falco en Meike!
Een dikke proficiat aan deze twee zonnebloemen!

Deze week stonden onze  knutselactiviteiten in het kader van het aankomende eetfestijn 'Gekke brillen'.
We maakten vele brillen met verschillende technieken.
We zagen de week door een roze bril ;-)!
We knutselden onze spin verder. Vorige week maakten we een huisje voor deze spin.

Er kwam iemand op bezoek van de muziekschool.
Is er iemand naar deze naschoolse activiteit geweest?

We hielden een vriendjes van 10-kring met het 2de en 3de leerjaar en ook een spelletjeskring.

Voor de eerste keer dit jaar was er Pistache.
Samen met Pistache (een groene muis) krijgen de kids een initiatie in de franse taal.
Het 3de kleuter volgt dit samen met het 1ste leerjaar bij Rolande.
Het 2de en 3de leerjaar geniet van deze lessen bij Dominique.

Ook was het deze week de eerste keer hoekenwerk.
De kids van het 1ste leerjaar gaan terug naar de anemonen.
De anemonen (het 3de kleuter) komt bij Rolande hoekenwerk doen.
Deze keer was het hoekenwerk adhv een doorschuifsysteem rond de talenten. De anemonen konden per talent een opdracht kiezen. De zonnebloemen van het 2de leerjaar hielpen hierbij.

De zonnebloemen kregen deze week de opdracht 'Maak een huis voor een speelgoeddier.'
Hierbij waren er 5 criteria:
- het moeten open dicht kunnen
- kosteloos
- je moet het zelf kunnen maken
- het mag niet te groot zijn
- het moet het huis zijn van een speelgoeddiertje

Ontwerpen werden gemaakt, getekend, voorgesteld...
Ook de materialenlijst werd besproken.
We zijn op zoek naar veel schoendozen!

We doken verder in onze projectbundel en leerden over de papegaai.
- Van waar komt de papegaai?
- Hoe ziet hij er uit?
- Wie zijn de vijanden van de papegaai?
- Wat eet de papegaai?
- Wat zijn huisdieren?
- Hoeveel eieren legt de papegaai?
- ....

De vragen werden besproken adhv filmpjes en documentatie op papier.

We sloten de week af met 'Kaketoe' een nieuwe geluksvogel.
Hij leerde ons over onderlinge relaties.
We luisterden naar het verhaal, bespraken de vraagjes en voerden enkele doe opdrachten uit.
Ook maakten we hier een knutselopdracht over.

We luisterden naar klassieke muziek.
We bespraken de verschillen met de hedendaagse muziek.

We hielden een kring over PESTEN.
We ondertekenden een contract waarop staat dat wij tegen PESTEN zijn. Jullie toch ook?

Het 2de leerjaar is gestart met het leren van de tafels. Er zijn heel veel inoefenliedjes te vinden op het internet. Indien U dat wenst wil ik wat liedjes doorsturen via wetransfer. Laat gerust iets weten!

De foto's van de voorbije week zijn hieronder te vinden...